Közlemények

a Kvártélyház Szabadtéri Színház Kft. vezető beosztású munkavállalójáról:

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 215/2019. (XII.12.) sz. határozatával 2020. január 01. napjától 2024. december 31. napjáig terjedő határozott időre Tompa Gábort választotta meg a Kvártélyház Szabadtéri Színház Kft. ügyvezetőjévé.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 286/2021 (XII.16.) számú határozata alapján Tompa Gábor megbízási díja 500.000 Ft/hó


Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2019. december 12-i ülésén hozott  ZMJVK 215/2019. (XII.12.) sz. hat sz. határozatával, határozott időre, 2020. január 01. napjától 2024.  december 31. napjáig a Kvártélyház Kft. ügyvezetőjévé megválasztotta Tompa Gábort, aki a munkaszerződés aláírásával a vezető tisztségviselői megbízást elfogadja.

Tompa Gábor a megbízást munkaviszony keretében látja el.   

A munkavállaló a mindenkor hatályos személyi jövedelemadóról szóló törvényben  meghatározott kedvezményes adózású mértékig - a társaság egyéb munkavállalói esetén  alkalmazott összegű – cafetéria juttatásra jogosult.

A munkavállalót külföldi kiküldetése esetén 45 euró napidíj illeti meg, ami személyi  jövedelemadó köteles.

Az ügyvezető igazgató számára a saját gépjármű hivatalos célú használata esetén a mindenkor hatályos személyi jövedelemadó törvényben meghatározott adómentes  mértékű Ft/km díj fizethető ki költségtérítésként.  A munkáltató az ügyvezető részére éves munkabére kettő százalékának megfelelő  összegű ruházati költségtérítést biztosít.  


- Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 286/2021 (XII.16.)  sz. határozata alapján a Felügyelő Bizottság tagjai:

Doppold Márton,

Horváth Ádám,

Reman Ervin Razvan.

A Kvártélyház Szabadtéri Színház Kft. Felügyelő Bizottságának 2022. 01.27-i  ülésén a Felügyelő Bizottság tagjai közül elnökének Doppold Mártont – 2 igen és 1 tartózkodás szavazattal – választotta meg.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 16/2015. (II.05.) sz. határozatának g, pontjában meghatározottak szerint a Felügyelő Bizottság tagjainak az alábbi díjazást állapítja meg:

A Felügyelő bizottság elnökének tiszteletdíja:  45.000,- Ft/hó  

A Felügyelő bizottság tagjainak megbízási díja:  35.000,- Ft/hó


Zalaegerszeg, 2022. január 27.